Farfalla mia...

Wednesday, April 13, 2016

Happy Wednesday! I was looking for colorful headband for quite some time and when I found Slovak brand Farfalla mia on FB, I knew immediatelly, that I have to have at least one of these beauties. But how to choose when all of them are so lovely? I was fighting with my inner me and choosing between TROPICANA and VIOLETA. And violeta won the fight.

So how do you like it?


Šťastnú stredu želám! Už dlhšiu dobu zháňam peknú farebnú čelenku, a keď som na FB našla slovenskú značku Farfalla mia, hneď som vedela, že musím mať aspoň jednu z ich krások. Ale ako si vybrať, keď sú všetky také krásne? Bojovala som so svojím vnútorným ja a rozhodovala sa medzi TROPICANOU a VIOLETOU. A violeta vyhrala.

Páči sa vám?


For more beautiful pieces visit Farfalla Mia.


You Might Also Like

0 komentárov