Naked in winter..so what?

Wednesday, January 10, 2018

Hi all! If you've been following me for a longer time, you already know that I'm not let's say season oriented person. All the raised eyebrows and pointed remarks do not bother me at all. Well, let's be honest with each other, the winter we are facing now thanks to the global warming (we are the ones to blame) is not what it used to be and then why on earth should we limit ourselves in fashion? 

Anyway, I wanted to talk about a million topics or so. Who is INFLUENCER? What are you going to buy at sales? Are you an online shopper or do you prefer shopping malls? Why can not everyone in the world be happy just like that? How is it possible that some women are just a beautiful accessories? And you know...many ideas and so little time. Told you I have a lot on my mind. And then I thought it would be great to ask you.

So if you have a minute or two, feel free to answer these questions. I would  like to get to know you better, I do not want this to be  just a one-way ride. 

1. How are you today? 
2. What would make your day today? 
3. What is your hobby and why should I definitely try it out? 
4. Your 3 TOP BLOGERS? (I'm looking for inspiration, this question does not intend to increase my EGO :)) 
5. Your favorite style? (Or the most fav piece, btw there is no bad answer) 

Thank you very much. : - *


Čaute kamoši! Ak ma sledujete už dlhšie, tak asi tušíte, že sa tak úplne neriadim ročnými obdobiami. Zdvihnuté obočia mi neprekážajú a chladnou ma nechá aj nejedna uštipačná poznámka. Nuž a buďme k sebe úprimní, tá naša zima vďaka globálnemu otepľovaniu (ktoré si spôsobujeme sami) už nie je to čo bývala a potom prečo by sme sa v móde mali obmedzovať?
Dnes som chcela rozoberať asi milión tém. Kto je to vlastne ten INFLUENCER? Čo sa oplatí kupovať vo výpredajoch? Riešiť online nakupovanie alebo radšej nakupovať v obchode? Prečo by nemohli byť všetci na svete šťastní iba tak? Ako môžu byť niektoré ženy iba krásne schránky? A chápete..kopec tém a tak málo času. Veď som vravela, že toho mám na rozume milión. A potom mi napadlo, spýtať sa vás.

Tak ak budete mať minútku či dve, tak mi pokojne odpovedzte na tieto otázky. Rada by som vás totiž spoznala trošku viac, aby to tu nebola iba jednosmerná jazda.

1. Ako sa dnes máš?
2. Čo by ti aktuálne spravilo najväčšiu radosť?
3. Čo robíš najradšej a prečo by som to mala určite vyskúšať?
4. Tvoje 3 TOP BLOGERKY? (hľadám inšpiráciu, táto otázka neslúži na zvyšovanie EGA :) )
5. Tvoj obľúbený štýl obliekania? (Alebo najobľúbenejší kúsok, btw neexistuje zlá odpoveď)

Ďakujem krásne. :-*

Shop my look:
Coat - F&F (Similar here
Jeans - Bloger Bazaar (Similar here)
Tee - Bershka Sale (Sold out)
Dress - H&M (OLD)
Bag - Mango (Similar here)
Cap - H&M (Similar here
Shoes - ZOOT (OJJU)

You Might Also Like

0 komentárov